27/10/08

Διευκρινίσεις για τις εξετάσεις πιστοποίησης

Η απάντηση που μου δόθηκε, έπειτα από την υποβολή σχετικών ερωτημάτων στο Helpdesk της Επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου είναι η παρακάτω:

Κατά την εξέταση δεν θα επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε υλικού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, εκτός από τα βιβλία που σχετίζονται άμεσα με τα σχολικά μαθήματα (σχολικό βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, ΑΠΣ).

Επίσης, η δήλωσή σας για την υποκατηγορία αυτή (πχ Αρχαία / Ιστορία Γυμνασίου) σημαίνει ότι το θέμα που μπορεί να τύχει σε εσάς μπορεί είτε να αφορά τα Αρχαία ή την Ιστορία είτε να είναι διαθεματικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...