24/10/11

Νέα περίοδος πιστοποίησης

Έφτασε η ώρα της πιστοποίησης! Στην ιστοσελίδα της Επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου διαβάζουμε:
Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου και επιθυμούν να πιστοποιηθούν, ότι σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, οι εξετάσεις πιστοποίησης προβλέπεται να διεξαχθούν εντός του Δεκεμβρίου 2011 (σε 3 περίπου Σαββατοκύριακα), σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) σε όλη τη χώρα.
Οι δοκιμασίες πιστοποίησης Β’ επιπέδου θα βασιστούν στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στη προηγούμενη 1η περίοδο πιστοποίησης, δηλαδή on line εξέταση, η οποία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο (τεστ ερωτήσεων) και μη αυτοματοποιημένο μέρος (ανάπτυξη πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη). Στην «Πύλη Ενημέρωσης» της Πράξης (εδώ) διατίθενται δείγματα θεμάτων, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης Β’ επιπέδου έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα προγράμματα επιμόρφωσης της παρούσας Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση συμμετοχής τους στην πιστοποίηση, αποτελεί η συμμετοχή τους στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» και η παρουσία τους στο 90% τουλάχιστον των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων.

Όσοι από τους επιμορφούμενους της 2ης περιόδου επιμόρφωσης (Δεκέμβριος 2010 – Ιούνιος 2011) έχουν ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα (e-mail) σχετικά με τη δυνατότητα διεξαγωγής συμπληρωματικών «παρεμβάσεων» με αξιοποίηση ΤΠΕ προκειμένου να θεωρηθεί επαρκής η συμμετοχή τους στην επιμόρφωση αναφορικά με το σκέλος της «εφαρμογής στην τάξη», θα έχουν δικαίωμα αίτησης συμμετοχής στις δοκιμασίες πιστοποίησης, μόλις ολοκληρώσουν τις υπολειπόμενες «παρεμβάσεις» και καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία στο Πληροφοριακό σύστημα (MIS) του έργου, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουν ήδη δοθεί.


Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα στην υπηρεσία Help Desk, εδώ

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

3/10/11

Καλή αρχή!

Καλωσορίσατε στο νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΣΕ Ευόσμου για φιλολόγους σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ! Μια καινούρια επιμορφωτική περίοδος- ένα ακόμη ταξίδι ξεκινά! Ελπίζω και εύχομαι δημιουργικό και ευχάριστο για όλους!

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της διαδρομής που θα ακολουθήσουμε φέτος  θα βοηθούσε πολύ αν συμπληρώνατε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε εδώ Για την αποτελεσματικότερη εξ αποστάσεως επικοινωνία μας μια κλειστή ηλεκτρονική ομάδα  περιμένει σε μια γωνιά του διαδικτύου, όπου μπορούμε να μοιραζόμαστε ποικίλο πολυμεσικό υλικό σχετικό με την επιμόρφωση, να συζητάμε απορίες που προκύπτουν στην πορεία, να καταθέτουμε τους προβληματισμούς μας, τις προτάσεις μας ή ό,τι άλλο μας απασχολεί μέχρι την επόμενη συνάντηση μας στο ΚΣΕ.

Καλή αρχή σε όλους!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...