7/4/13

Ψηφιακές εφαρμογές του ΥΣΜΑ

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης μπορεί κανείς να βρει ενδιαφέρουσες ψηφιακές εφαρμογές.

Η Ζωφόρος του Παρθενώνα

Μια ψηφιακή εφαρμογή για την παρουσίαση της ζωφόρου του Παρθενώνα. Οι θεατές εισάγονται στη θεματολογία της ζωφόρου,μπορούν να πλοηγηθούν σε συγκεκριμένα μέλη και να αντλήσουν πληροφορίες για κάθε σκηνή που απεικονίζεται. Τα παιδιά μπορούννα χρησιμοποιήσουν τα εκαπαιδευτικά παιχνίδια της εφαρμογής απευθείας στο διαδίκτυο.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού - Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης - Α 'Εφορεία Προϊστορικών &Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).


Αθηνάθεά της Ακρόπολης

Μια ψηφιακή εφαρμογή για τη θεά Αθηνά, μια θεότητα άμεσα συνδεδεμένη με την Αθήνα, την πόλη που φέρει το όνομά της, και την Ακρόπολη. Οι θεατές καλούνται να ψάξουν για αντικείμενα (αφιερώματα, αγάλματα, ανάγλυφα, αγγεία) που σχετίζονται με τη θεάανάμεσα στα διάφορα εκθέματα του Μουσείου της Ακρόπολης. Κάθε αντικείμενο απηχεί τη σημασία της θεάς Αθηνάς στη σφαίρα τηςαρχαίας παράδοσης, της καθημερινής ζωής και της καλλιτεχνικής παράστασης.
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού - Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης - Α 'Εφορεία Προϊστορικών &Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Μουσείο της Ακρόπολης με μια επιχορήγηση που παρέχεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη.


Το πρόγραμμα Γλαύκα 

Μια διαδικτυακή εφαρμογή για παιδιά με θέμα την αποκατάσταση των μνημείων της Ακρόπολης. Πρωταγωνιστής είναι η Γλαύκα, ένα ιπτάμενο ρομπότ που εκπροσωπεί την εφαρμογή και αναλαμβάνει την επικοινωνία της με το παιδί. Στόχος της εφαρμογής είναι η γνωριμία με τις φθορές, τα αίτια και τα είδη των επεμβάσεων, με τα επαγγέλματα των ανθρώπων που πραγματοποιούν τα αναστηλωτικά έργα καθώς και με τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά.
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΕΣΠΑ 2007-2013".

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...