10/10/08

Τελική μορφή του επιμορφωτικού υλικού

Στην ιστοσελίδα του έργου Επιμόρφωση Β΄Επιπέδου βρίσκεται αναρτημένο το επιμορφωτικό υλικό στην τελική του μορφή, στο οποίο έχει πρόσβαση κάθε επιμορφούμενος με την εισαγωγή των κωδικών του( --> Βιβλιοθήκη Υλικού --> Υλικό Εκπαίδευσης --> Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ: Γενικό Μέρος και Ειδικό Μέρος ανά Ειδικότητα). Όσοι από εσάς έχετε χάσει τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα έχετε τη δυνατότητα ανάκτησή τους. Ειδικά για τους επιμορφούμενους του ΚΣΕ Ευόσμου τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί στην ομάδα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...