8/9/14

Πρωτέας-Σενάρια εκπαίδευσης

Η Πύλη για την ελληνική γλώσσα δημιούργησε έναν ιστοχώρο όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Στον  Πρωτέα- όπως ονομάζεται ο ιστοχώρος- διαβάζουμε ότι η πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται στα εξής:
  • Ανάπτυξη των σεναρίων από εν ενεργεία εκπαιδευτικούς μετά από συνεργασία σε διαδικτυακές κοινότητες.
  • Το κάθε σενάριο εφαρμόστηκε στην πράξη από δύο εκπαιδευτικούς (τον/την συντάκτη/ρια και έναν/μία ακόμη). Σε κάθε εφαρμογή παρατίθενται αναλυτικά σχόλια και τεκμήρια από τη διδασκαλία στην τάξη.
  • Τα σενάρια βρίσκονται σε βάση δεδομένων, η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή μια δυναμική αναζήτησή τους.
Ένα ακόμη εργαλείο στη διάθεση των ανήσυχων φιλολόγων!





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...