23/1/11

Άπαντα Εμμανουήλ Κριαρά

Στο Κ.Ε.Γ μπορεί κάποιος πλέον να βρει ψηφιοποιημένα τα άπαντα του Εμμανουήλ  Κριαρά.

Το ψηφιοποιημένο υλικό χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:
 1. Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας (τόμοι Α-ΙΣΤ)
  (16 τόμοι του Λεξικού: οι 14 πρώτοι συνταγμένοι και εκδεδομένοι από τον Εμμ. Κριαρά, ενώ ο 15ος και οι επόμενοι αποτελούν εκδόσεις του Τμήματος Λεξικογραφίας του ΚΕΓ, υπό τη διεύθυνση του κ. Ι. Ν. Καζάζη.)
 2. Μεσαιωνικές Μελέτες
  Επιστημονικές μελέτες του Κριαρά σε κείμενα της μεσαιωνικής γραμματείας.
 3. Θέματα Γλώσσας
  Μελέτες για την ελληνική γλώσσα και το γλωσσικό ζήτημα.
 4. Αλληλογραφία - Αυτοβιογραφικά - Ντοκουμέντα
  • βιβλία που περιέχουν την αλληλογραφία του Κριαρά,
  • αυτοβιογραφικά έργα του και
  • οπτικο-ακουστικό υλικό και ντοκουμέντα.
 5. Εργογραφία - Βιβλιοκρισίες
  Στοιχεία της εργογραφίας και ποικίλα δημοσιεύματα και κρίσεις για το έργο του Εμμ. Κριαρά.

Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο

Το ΕΟΑ θέτει σταδιακά σε διαδικτυακή πρόσβαση μεγάλο μέρος των συλλογών του. Σε αυτή τη φάση διαδικτυακής πρόσβασης στο οπτικοακουστικό υλικό του ΕΟΑ περιλαμβάνονται ταινίες Επικαίρων από το 1944 μέχρι το 1981, οι οποίες ανήκουν στην συλλογή "Ελληνικά Επίκαιρα" όπως και μέρος από την ενότητα "Αμοντάριστα Επίκαιρα", από την περίοδο 1982-1996.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προγραμματίζεται να προστεθούν ταινίες από τη “Συλλογή Ντοκιμαντέρ”.

 Από την απλή ή σύνθετη Αναζήτηση, μπορείτε να περιηγηθείτε στις ψηφιοποιημένες συλλογές του ΕΟΑ και στην τεκμηρίωση των οπτικοακουστικών έργων που τις απαρτίζουν. Οι συλλογές του ΕΟΑ εκτείνονται χρονικά σε όλο σχεδόν τον ελληνικό 20ο αιώνα, περιλαμβάνοντας οπτικοακουστικό υλικό για γεγονότα και πρόσωπα που διαμόρφωσαν την ιστορική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητας της χώρας. Η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και η παροχή πρόσβασης στις συλλογές σκοπό έχουν να τους προσδώσουν έναν νέο κύκλο ζωής στη δημόσια σφαίρα, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους από κάθε ενδιαφερόμενο. Συγχρόνως, να συνεισφέρει αποφασιστικά στη διατήρηση της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς ως κοινό ιστορικό παρελθόν, αλλά και στη διάχυσή της στον παγκόσμιο οπτικοακουστικό χάρτη.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση εδώ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...