1/1/10

Νέα επιμορφωτική περίοδος


Στην ιστοσελίδα της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ανακοινώθηκε η ημερομηνία έναρξης των νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Πιο συγκεκριμένα διαβάζουμε:
...Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 θα ξεκινήσει η υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου στα ΚΣΕ, για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60/70, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση».
...τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010,θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των κληρώσεων για την κατανομή των επιμορφωτικών προγραμμάτων στα ΚΣΕ ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης,οπότε και θα ξεκινήσει η Υποβολή Προγραμμάτων από τα ΚΣΕ.

Η Υποβολή Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα προγράμματα προβλέπεται να ξεκινήσει αμέσως μετά τις 20 Ιανουαρίου 2010.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Καλή χρονιά!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...