23/1/11

Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο

Το ΕΟΑ θέτει σταδιακά σε διαδικτυακή πρόσβαση μεγάλο μέρος των συλλογών του. Σε αυτή τη φάση διαδικτυακής πρόσβασης στο οπτικοακουστικό υλικό του ΕΟΑ περιλαμβάνονται ταινίες Επικαίρων από το 1944 μέχρι το 1981, οι οποίες ανήκουν στην συλλογή "Ελληνικά Επίκαιρα" όπως και μέρος από την ενότητα "Αμοντάριστα Επίκαιρα", από την περίοδο 1982-1996.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προγραμματίζεται να προστεθούν ταινίες από τη “Συλλογή Ντοκιμαντέρ”.

 Από την απλή ή σύνθετη Αναζήτηση, μπορείτε να περιηγηθείτε στις ψηφιοποιημένες συλλογές του ΕΟΑ και στην τεκμηρίωση των οπτικοακουστικών έργων που τις απαρτίζουν. Οι συλλογές του ΕΟΑ εκτείνονται χρονικά σε όλο σχεδόν τον ελληνικό 20ο αιώνα, περιλαμβάνοντας οπτικοακουστικό υλικό για γεγονότα και πρόσωπα που διαμόρφωσαν την ιστορική, κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητας της χώρας. Η ψηφιοποίηση, η τεκμηρίωση και η παροχή πρόσβασης στις συλλογές σκοπό έχουν να τους προσδώσουν έναν νέο κύκλο ζωής στη δημόσια σφαίρα, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους από κάθε ενδιαφερόμενο. Συγχρόνως, να συνεισφέρει αποφασιστικά στη διατήρηση της εθνικής οπτικοακουστικής κληρονομιάς ως κοινό ιστορικό παρελθόν, αλλά και στη διάχυσή της στον παγκόσμιο οπτικοακουστικό χάρτη.

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...