18/9/10

Νέα επιμορφωτικά προγράμματα Β΄επίπεδου 2011

Στην ιστοσελίδα της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη διαβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση:

Γίνεται γνωστό ότι η επόμενη (2η) περίοδος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
στο πλαίσιο της Πράξης Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την
αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
του Ε.Π.
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ (2007-2013), για τη σχολική
χρονιά 2010-2011, προβλέπεται να υλοποιηθεί στο διάστημα Δεκεμβρίου
2010 - Μαΐου 2011.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ενεργειών της Πράξης για τη 2η περίοδο
επιμόρφωσης, προβλέπονται τα παρακάτω έως την έναρξη των μαθημάτων
στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ):

* Στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2010, ολοκλήρωση της
διαδικασίας εμπλουτισμού και επικαιροποίησης του Μητρώου ΚΣΕ,
περιλαμβανομένων των τεχνικών ελέγχων υποδομών.
* Στο δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2010, υποβολή αιτήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα ΚΣΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης β' επιπέδου στο πλαίσιο της επικείμενης δεύτερης περιόδου
(ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης) και επιλογή
(μέσα από διαδικασία κλήρωσης), ικανού αριθμού ΚΣΕ που θα υλοποιήσουν
τον προβλεπόμενο αριθμό προγραμμάτων επιμόρφωσης ανά κλάδο και
διεύθυνση εκπαίδευσης.
* Στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2010, υποβολή προγραμμάτων από
τα ΚΣΕ που κληρώθηκαν να υλοποιήσουν προγράμματα κατά τη 2η περίοδο
επιμόρφωσης (ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης)
* Εντός του Νοεμβρίου 2010, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
εκπαιδευτικών, κλήρωση και κατανομή εκπαιδευτικών στα προγράμματα
επιμόρφωσης, ανακοίνωση αποτελεσμάτων (ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος της Πράξης) και εγγραφές.
* Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: 1η Δεκεμβρίου 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...