7/9/08

Ψηφιακές πηγές πληροφόρησης για το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις ΤΠΕ

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΤΠΕ. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζει η Ε.Ε, όπως Comenius, Grundvig, Leonardo, eTwinning τα οποία δίνουν τη δυνατότητα συνεργασίας με ευρωπαϊκά σχολεία πάνω σε κοινούς εκπαιδευτικούς άξονες.


Βάση δεδοµένων για την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την επιµόρφωση της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Project της UNESCO σχετικό µε την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση της Ιρλανδικής κυβέρνησης.

Σελίδα με συνδέσµους σε διεθνείς οργανισµούς που ενεργοποιούνται στο χώρο της πολιτικής ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Σελίδα με πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιστοχώρος για το ευρωπαϊκό δίκτυο σχολείων European Schoolnet με πολλές πληροφορίες για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες για το πρόγραµµα eTwinning στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες για το project Xperimania, ένα καινοτόµο πρόγραµµα το οποίο στοχεύει στη χρήση των ΤΠΕ για τη διάδοση ιδεών και γνώσεων επιστηµονικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...