15/10/08

Εξετάσεις πιστοποίησης Β΄ επιπέδου

Στον ιστότοπο της επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου έχει αναρτηθεί έγγραφο σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης. Υπάρχουν αρκετά σημεία ασαφή για τα οποία μπορεί κάποιος να υποβάλλει ερωτήματα στο Helpdesk. Προσέξτε επίσης τις ημερομηνίες γιατί πιέζουν.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα της πιστοποίησης, προβλέπεται:
• Στην αρχή της εβδομάδας που ξεκινά 20 Οκτωβρίου 2008, να αρχίσει, από τα ΚεΠις, η
υποβολή προγραμμάτων,
• Παράλληλα, περίπου στα μέσα της εν λόγω εβδομάδας, τα εγκεκριμένα προγράμματα
θα γίνονται σταδιακά διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς, μέσω του ΜIS, για ενημέρωση
και για να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...